people scan

Online pre employment screening

Pre employment screening kan niet zonder meer toegepast worden. De AVG heeft bepaald dat alleen informatie verzameld mag worden, die strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel.
Het doel van pre employment screening is om de integriteit, betrouwbaarheid en moraliteit van een toekomstige werknemer/werkneemster te toetsen in relatie tot de risico’s bij de (nieuwe) functie.

Integricon biedt een online applicatie voor pre employment screening.
Het grote voordeel van een online applicatie is, dat de doorlooptijd na een aanvraag kort is. Wanneer u uw aanvraag indient wordt de toekomstige werknemer/werkneemster ook direct uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, zonder dat hier onnodig tijd verloren gaat.

Onze pre employment screenings zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen.
Voorbeelden van screeningsonderdelen zijn:

 • Check Kamer van Koophandel;
 • Controle op het CV
 • Controle op hoogst behaalde diploma
 • Aanvraag Verklaring Omrent Gedrag (VOG)
 • Controle ID
 • Referenten check
 • Social Media toepassingen
 • Open Source Intelligence
 • Vragenlijst (wordt met u afgestemd op risico’s voor de functie)
 • Interview met de toekomstige medewerker/ster
 • Financiële stabiliteitscheck.

Tevens kan de online omgeving afgestemd worden op uw huisstijl (logo, kleuren etc.).

Hoe kunnen we u helpen?

Neem gerust eens contact met ons op. Wij helpen u om uw problemen op te lossen.

GEÏNTERESSEERD IN DE PRE EMPLOYEMENT SCREENING VAN INTEGRICON?