Vergrootglas op prikbord

(Recherche) onderzoeken

Op basis van bepaalde indicaties kan een particulier recherche onderzoek ingesteld worden naar (vermoedens van) incidenten. Dit zijn zogenaamde particuliere onderzoeken, vaak ook wel bedrijfsrecherche onderzoeken genoemd.
INTEGRICON voert dergelijke onderzoeken uit, volgens wettelijke bepalingen, zoals de privacy gedragscode. (Deze privacy gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.)

Tijdens deze onderzoeken kunnen verschillende onderzoeksmogelijkheden en -middelen worden ingezet zoals analyse van informatie, heimelijk cameratoezicht, interviews, observaties en deskresearch. Uiteraard met inachtneming van wet- en regelgeving.

De meerwaarde van dergelijke onderzoeken zijn:

  • Het identificeren van perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor het incident.
  • Het opbouwen van een dossier, voor het nemen van mogelijke arbeidsrechtelijke maatregelen.
  • Schadeverhaal kunnen toepassen.
  • Het bieden van duidelijkheid aan medewerkers en het wegnemen van onrust.
  • Het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen.
  • Een preventieve werking, waardoor het integriteit- en of cyber bewustzijn wordt versterkt.
Hoe kunnen we u helpen?

Neem gerust eens contact met ons op. Wij helpen u om uw problemen op te lossen.

GEÏNTERESSEERD IN EEN ONDERZOEK VAN INTEGRICON?